26-01-2018 Ali Efe

Mustafa Kemal Paşa 300 tonluk küçük bir şileple 3 gün önce İstanbul’dan yola çıkmıştı. Beraberinde 19 kişilik karargah subayları ile görev esnasında kullanacakları binek atları ile otomobilleri ve hizmet yapacak 25 er ( asker ) de vardı. 19  MAYIS 1919 DA SAMSUNA İNDİ. Samsun’da bir otele yerleştiler ama, Samsun’da İngiliz askerleri bulunuyordu.

Bilinen haliyle, Mustafa Kemal, Karadeniz kıyıları ile iç taraflarda yaşayan Rum halkına Türklerin rahat vermediğinden, İstanbul’daki İngiliz kumandanın isteği ile buralarda asayişin düzenlenmesi istenmiştir. O zamandaki hükumet yetkilileri ( İstanbul’da kalması istenmeyen ) Mustafa Kemal’i ordu müfettişliği ünvanıyla doğu illerine atamasını yapmıştı.

Samsun’da bir hafta kadar incelemesini yaptıktan sonra oradan doğu illerine gitmek için Amasya’ya geçmiştir. Buralarda karşılaştığı gerçekler ile bu meyanda Yunan’lıların İzmir’i işgali, Osmanlı adında bir devletin ortadan kalkmış gibi bir sonuç gösteriyordu. Bu  durum karşısında Mustafa  Kemal Amasya’da bir genelge yayınlayarak ÜLKEMİZİN DÜŞMAN İSTİLASI ALTINA GİRDİĞİ; İSTANBULDAKİ HHÜKUMETİN ACZ İÇİNDE OLDUĞU; ULUSUMUZU BU KÖTÜ DURUMDAN KURTARMAK YİNE ULUSUMUZUN KARAR VE AZMİYLE OLACAKTIR. Demiştir.

Bu hal,  Mustafa Kemal’in ne için gönderildiği ile ne hakkında beyanname yayınlamış olduğundan İstanbul’daki hükumeti şaşırttı. Mustafa  Kemali bu görevden geriye çağırdı. Mustafa Kemal uzun yıllardanberi Anadolu’ya geçip ulusumuzu kurtarmak için plan ve projeler yapıyordu. Sonuç ve bedeli ne olacağı bilindiği halde, Mustafa Kemal yoluna devam etti. Erzurum ve Sivas kongrelerini yaparak, Anadolu birliğini sağlayıp Ankara’ya geldi.

23 Nisan 1920 de Ankara’ya gelip bir millet meclisi kurarak, İstanbul hükümetinin aczini ulusuna anlattı. Bu meclis içinde bir de hükumet kurarak Anadolu’nun yönetimini Ankara’ya aldı. Artık İstanbul idaresi kukla haline geldi. Mondros’a göre dağıtılan orduyu yeniden  kurdu. Kurtuluş savaşını başlattı. Savaşları kazandı. Ve Lozan’da yeni bir Türk devletini dünyaya kabul ettirdi.

Bu inanılmazları, hangi fikirdeki insanın yaptığını anlamaya şu sözler yetmez mi ?

23 Eylül 1919 da Erzurum kongresinde : Tarih bir milletin varlığını ve hakkını hiçbir zaman inkar edemez. Bu itibarla milletimiz ve vatanımız aleyhinde verilen hükümlerin er geç iflasa mahkum olacağını; ve milletin mukadderatına hakim bir milli iradenin ancak Anadolu’dan doğabileceğini, milli bir iradeye dayanan bir millet meclisinin meydana getirilmesini, ve gücünü milli iradeden alarak, bir hükümetin kurulmasını ilk hedef olarak gösterdim.

Bu fikir, o tarihte Türkiye’de yaşayan hiç kimsede yoktu, olamazdı, eğer olsaydı başkaları da bu ifade ederdi ve açığa çıkarırdı. İşte bu fikrin sahibi Mustafa Kemal’e bütün yurt minnettar olması gerekirken, bazı anormalliklere asla  yer verilmemelidir  ve verilmeyecektir.


Bu yazı 7330 defa okunmuştur.Ali Efe Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın
Henüz anket oluşturulmamış.